1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「100年度農業工程研討會」,並發表論文

本專題中心博士後研究張齡方博士於2011年10月26日,參加臺灣農業工程學會所舉辦之「100年度農業工程研討會」,進行學術交流,並於會中發表論文。
地點:台北救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路四段16號)

發表題目:應用模糊類神經推估淹水潛勢可行性之探討-以台北市為例
作者:張齡方、陳奕中