1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

無人飛行載具市場趨勢說明會

會議時間:2011年8月11日(四) 13:00~17:00
會議地點:世貿中心一館2樓第四、五會議室 (台北市信義路五段5號)
主辦單位:經濟部航太工業發展推動小組、金屬工業研究發展中心、中華民國對外貿易發展協會
協辦單位:台灣區航太工業同業公會
會議網站:<<請參閱>>
詳細內容:<<請參閱>>