1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-『城市空間的生產:近代上海江灣東部地區的城市化』

題目:城市空間的生產:近代上海江灣東部地區的城市化
講者:張曉虹 教授 (復旦大學中國歷史地理研究所)
時間:100年7月26日(二) 14:00~16:00
地點:人文社會科學研究中心後棟 第一會議室
主持人:范毅軍 研究員 (人社中心GIS研究專題中心執行長)
演講海報:<<請參閱>>