1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

北一女中人社資優班至本中心參訪

北一女中人社資優班一行34人於12月6日下午15:00至本專題中心進行參訪活動,由中心同仁蘇文榮先生接待並進行簡報,會後並針對人文與GIS整合應用及教學推廣等議題行意見交流。

  • 地點:人文社會科學研究中心1樓會議室