1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

范毅軍執行長與廖泫銘研究助技師前往美國徵集散佚海外臺灣珍藏空間圖資相關工作

為執行國科會『數位典藏與數位學習國家型科技計畫』第八分項子計畫四-「臺灣文史資源海外徵集與國際合作計畫」,本專題中心范毅軍研究員與廖泫銘研究助技師於本(99)年2010年12月5日至19日前往美國史丹福大學、國家檔案館及國會圖書館進行徵集散佚海外圖資工作。