1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

運用多點觸控手勢操控3D GIS軟體

在多點觸控軟體環境下,開發多點觸控手勢感應軟體,藉以靈活操作3D GIS軟體(例如Google Earth),提供更為人性化的操作介面。
影片製作:林士哲
影片提供: 中央研究院GIS聯合實驗室。
影片連結:<<請參閱>>