1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國科會補助建置「國防大學理工學院珍稀測量儀器數位典藏計畫」

國防大學理工學院環境資訊及工程學系李興緯老師及本專題中心范毅軍執行長共同主持之【國防大學理工學院珍稀測量儀器數位典藏計畫】,向國科會99年度「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」提出研究申請,經審查通過獲得經費補助。
計畫簡介:<<請參閱>>