1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

范毅軍執行長與張智傑專案經理前往中國徵集散佚海外臺灣珍藏空間圖資相關工作

為執行國科會『數位典藏與數位學習國家型科技計畫』第八分項子計畫四-「臺灣文史資源海外徵集與國際合作計畫」,本研究專題中心范毅軍研究員與張智傑專案經理於本(99)年9月26日至10月2日前往中國人民大學清史研究所、中國科學院地理科學與資源研究所、中國文化部民族民間文藝發展中心進行徵集散佚海外臺灣珍藏空間圖資相關工作。