1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「媽祖‧信仰」學術專題論壇

本院人社中心GIS研究專題中心同仁洪瑩發先生受邀參加2010年北臺灣媽祖文化節系統活動之一:「媽祖‧信仰」學術專題論壇,與談主題為:「廟會新將與民俗老先覺的對話~以當代廟會祭祀、文物、人群組織及數位化工作為例」,並於會中介紹文化資源地理資訊系統(CRGIS)。
會議時間:2010年10月1日(五) 0900-17:00
會議地點:臺大法律學院國際會議廳
主辦單位:臺北市政府
會議網站:<<請參閱>>
活動照片:<<1 , 2>>