1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

2010年數位典藏地理資訊學術研討會

2010年數位典藏地理資訊學術研討會
會議時間:第一場次:2010年10月12日
                    第二場次:2010年10月13日
會議地點:第一場次:台灣大學集思會議中心國際會議廳(台北市羅斯福路四段85號B1)
                    第二場次:台灣大學地理環境資源學系視聽教室(台北市羅斯福路四段1號)
詳細內容:<<請參閱>>
會議海報:<<請參閱>>

徵稿截止日期:2010年6月15日