1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

第四屆白沙歷史地理國際學術研討會

第四屆白沙歷史地理國際學術研討會
主辦單位:國立彰化師範大學歷史研究所
時間:99年4月28(三)~29日(四)
地點:國立彰化師範大學歷史研究所(彰化市進德路1號)
報名方式:1.欲參加研討會者敬請於99年4月19日前傳真至彰化師範大學歷史學研究所
                        或E-mail至lisa@cc.ncue.edu.tw 
     2.聯絡人:林鳳宜助理 04-7232105轉1933
詳細內容:<<請參閱>>