1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

建中人社資優班教師團至本中心參訪

建國中學人社資優班教師一行10人於4月14上午9:00至本專題中心進行參訪活動,由范毅軍執行長親自接待、中心同仁蘇文榮先生、葉高華先生及張智傑先生進行簡報,會後並針對數位人文(Digital Humanities)研究議題進行意見交流。

  • 地點:人文社會科學研究中心1樓會議室
  • 相關照片:請<<參閱>>