1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

日本大阪大學波江彰彥博士蒞臨本中心拜訪

日本大阪大學波江彰彥博士蒞臨本中心拜訪 
時間:2010年2月26日
訪談學者:波江彰彥博士大阪大學博士,為現任大阪大學特任研究員
詳情:雙方就海外歷史空間圖資收集相關工作及歷史地理資訊系統技術進行交流