1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「地理空間觀點的疾病史研究」工作坊

報名日期:2009年12月20日截止報名,額滿為止
會議時間:2009年12月26(六)~27(日)9:00-16:30
會議地點:國立政治大學綜合院館270107室普通教室(報到地點、演講地點)
                    國立政治大學綜合院館270610室地理資訊系統教室(實作地點)
詳細議程:<<請參閱>>
會議海報:<<請參閱>>