1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

范執行長與廖泫銘研究助技師前往美國空軍歷史部、國家檔案館及國會圖書館進行徵集散佚海外圖資工作

時間:98年12月12日至12月30日
工作內容:
1.調查美國空軍歷史部典藏臺灣與中國大陸之航空照片,並洽談合作方式,預計2010年進行徵集。
2.至美國國家檔案館與美國國會圖書館,再深入調查館藏資源,並商談2010年合作內容。