1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本中心廖泫銘研究助技師受邀至國立彰化師範大學歷史學研究所演講

演講題目:新舊地圖相套疊、時空交錯一瞬間
主講人:中央研究院GIS中心 廖泫銘研究助技師組長
演講時間:2009年12月10日(星期四)下午15時至17時
演講地點:國立彰化師範大學白沙大樓西側3樓立命書室
詳細連結:<<請參閱>>