1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

98年院區開放參觀活動展出莫拉克風災災區歷史圖資與

本院10月31日盛大舉辦「98年院區開放參觀活動」,本中心(地理資訊科學研究專題中心)與本院計算中心合作,透過空間資訊處理技術、地圖與遙測影像數位典藏內容以及政府各單位災後立即拍攝的航照影像,追溯災區村落發展的歷史軌跡,並以「影像紀錄中的災區今昔」為題展出。

相關報導:中研院31日開放 推200多項知性感性活動 (中央社 報導)