1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

內政部公告地理資訊系統於莫拉克災變應用狀況調查

內政部(資訊中心)有鑑於莫拉克颱風重創台灣災情慘重,面對國土保育與防災觀念,必須以靈活策略運用來面對防災與救災,為有效利用國家地理資訊系統圖資,依據地理資訊系統所需之資料面及系統面彙整分析統計,茲以救災期間所使用圖資、重建期間可使用圖資及應用系統三種表格呈現,提供各界參考。
詳細內容:<<請參閱>>