1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

2009地理資訊科學於人文社會科學研究之應用與整合國際研討會

敬邀參加「2009地理資訊科學於人文社會科學研究之應用與整合國際研討會」,即日起開放報名。

◆會議時間:2009年10月7~9日
◆會議地點:中央研究院人文社會科學館3樓國際會議廳
◆會議網址:<<請參閱>>
◆詳細內容:<<請參閱>>
◆宣傳海報:<<請參閱>>