1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

美國哈佛大學包弼德教授蒞臨本中心拜訪

時間:2009年8月3日
訪談學者:包弼德(Peter K. Bol,美國哈佛大學東亞語言文明系教授、中國歷史信息系統理事長)
詳情:討論雙方未來合作事宜、並交流WebGIS相關應用發展成果。