1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「1944~1945年臺灣舊航照資料」對外開放

本中心執行國科會『數位典藏與數位學習國家型科技計畫:數位典藏與學習之海外推展暨國際合作計畫』-「臺灣文史資源海外徵集與國際合作計畫」(NSC 98-2631-H-001 -017),針對美國加州大學柏克萊分校地球科學與地圖圖書館典藏之1944~1945年臺灣舊航照資料進行整理與分析,並透過黃智偉先生的協助已徵集到一部分航照及照片涵蓋圖,合計232幅,正式對外開放線上檢索