1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本中心協辦2009地理資訊工作坊「時間與空間的整合—歷史GIS在高中教學之應用」

◆時間
  (1)【中部場次】2009年7月29日(三)08:40~16:30
  (2)【北部場次】2009年8月06日(四)08:40~16:30
  (3)【南部場次】2009年8月12日(三)08:40~16:30
◆地點
  (1)【中部場次】台中一中(台中市北區育才街2號 )
  (2)【北部場次】台灣大學地理環境資源學系302室(台北市羅斯福路四段一號)
  (3)【南部場次】國光高中(高雄市楠梓區後昌路512號)
◆參與對象:高中(職)相關科系教師
◆課程:7/29(三)、8/6(四)、8/12(三)
◆課程內容與教材下載:<<請參閱>>
◆詳細內容:<<請參閱>>