1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本中心廖泫銘研究助技師受邀參加第二屆台灣原住民族文化數位典藏研討會

會議名稱:第二屆台灣原住民族文化數位典藏研討會

會議時間:2009年06月25-26日

詳細內容:本中心廖泫銘研究助技師受邀參加6月25~26日第二屆台灣原住民族文化數位典藏研討會,擔任論文與談人。

相關議程:<<請參閱>>