1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

疾病衛生資料庫工作坊
會議目的:
    本中心於96年度執行本院主題計畫「二十世紀臺灣與華南沿海地區疾病感染與環境變遷互動之探討」,整理建置了許多日治時期疾病衛生資料庫,為使本資料庫可充分加值應用,擬邀請各位專家共同討論與凝聚相關之研究議題,本會議屬邀請型會議,不對外開放。
會議時間:98年6月17日 上午9:30-12:00
會議地點:中央研究院人社中心後棟一樓 第一會議室
詳細內容:<<請參閱>>