1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

歡迎試用《臺灣百年寫真/GIS資料庫》
漢珍公司推出《臺灣百年寫真/GIS資料庫》,該資料庫收集日治時期共25,000幅照片,聘請專業編輯作圖文詮釋及地圖整理工作,歷時3年竣工,期間與本中心提供GIS相關處理技術,建立地圖查詢介面,讓讀者可以輕鬆地在不同時期地圖上點選老照片,比照今昔人文地理的變化,瞭解並學習臺灣文化。此資料庫試用期限自即日起至98年6月30止,免帳號密碼(限院內使用),連線網址為http://twoldim.infolinker.com.tw/,歡迎有興趣同仁善加利用。