1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本中心同仁張智傑受邀擔任國立鹿港高中「97學年度歷史科教師專業成長研習」課程講師
時間:2009年5月14日(四) 
地點:國立鹿港高中
主講者:張智傑先生 
講題:GIS與時空資訊的整合、國內歷史GIS可利用資源簡介、GPS應用
詳細內容:<<請參閱>>