1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心 協辦 永和樂活培力工作坊-永和樂活散步地圖
教育訓練-研習營

本專題中心 協辦 永和樂活培力工作坊-永和樂活散步地圖
· 時間: 2009年4月18~19日,5月2~3日,6月7日(共五天)
· 地點:永和市福和國中

主辦單位:千里步道籌畫中心
· 內容:詳情<<請參閱>>