1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題詹大千研究員獲邀參加"2022傳染病人流資料應用論壇"

時間:2022/8/11 下午
地點:台灣大學公共衛生學院

講者:詹大千 研究員
講題:人流資訊於早期社區預警的應用

主辦單位:國立清華大學、國立台灣大學、台灣公共衛生學會

報名網址:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo-OQQx7-jw4JCJHuXl6hv_o576bTTdZOEUyC_WjY4CsIPrg/viewform