1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-GIScience專題演講

(緊急通知:因為疫情之故,演講活動臨時取消,延期舉辦)


講者:林日璇 特聘教授(國立政治大學傳播學院)

題目:虛擬實境: 中介的真實

 

時間:111年5月11日(三) 14:00 - 16:00

地點:本院人社中心第二會議室


演講海報:<<請參閱>>