1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

科技部自然司空間資訊科技學門「自發性地理資訊(VGI)社群感知與知識發現論壇」

時間2021年12月2日 (四)  10:10~16:00
地點中央研究院人文社會科學研究中心 第二會議室(實體會議上限70人、同步線上直播)

會議議程:https://reurl.cc/q1qaQR

主辦單位科技部自然司空間資訊科技學門
協辦單位中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心

【報名注意事項】
活動及報名網址https://reurl.cc/Xlbxp3
報名截止日期2021 年 11 月28 日 (日)23:59
聯絡人:周小姐 (02-27857108#113)