1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀擔任地圖夢工坊講座

講者:廖泫銘(中央研究院人社中心 研究副技師) 
講題:地圖數位典藏資源與地方文創加值應用

時間: 110年11月20日(星期六) 14:00~16:00
地點: 台北市萬華區西園路一段145號 B2,龍山文創基地 慢旅.地圖空間

主辦單位:慢旅.地圖空間