1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲103年文化部文化資產局感謝狀

文化部文化資產局於民國103年05月30日頒發感謝狀於中央研究院(人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心),致贈事由:協助辦理「代天巡狩-臺灣王爺信仰特展」圓滿成功特頒此狀,以表謝忱。

文化部文化資產局感謝狀