1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲國立臺灣師範大學地理學系頒發感謝狀

國立臺灣師範大學地理學系於民國101年06月18日頒發感謝狀,致贈事由:承蒙中央研究院人文社會科學研究中心) 協助 第十六屆臺灣地理學術研討會 暨「師大.大師」沙學浚教授紀念學術研討會籌備工作,特致此狀,以資謝忱

國立臺灣師範大學地理學系感謝狀