1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

2021中國地理學會年會暨學術研討會徵稿啟事

2021中國地理學會年會暨學術研討會以「新.地理2021:城鄉關係、環境治理、世代傳承與技術創新」為主題,期望透過本次研討會擴大吸引年輕學子積極投入地理學研究,促進其與成熟學者及產業界進行跨世代、跨實踐的對話,共同激盪前沿且具有實踐力的地理學知識,以對應於當前的全球環境議題,並達到鼓勵與培育新一代年輕學子投入地理學相關研究與產業的機會。

活動日期:2021年5月29日(六)
活動地點:國立彰化師範大學進德校區教學大樓B1~1樓(暫訂)

研討會網頁:https://ncuegeo2021.weebly.com
​欲發表論文者,繳費、線上報名及短摘要上傳截止日:3月21日(日)

主辦單位:中國地理學會、國立彰化師範大學地理學系