1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與國立澎湖科技大學簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心與國立澎湖科技大學為共同推動應用空間資訊科技於澎湖研究,以及進行基礎地理空間資料與技術的共享與交流,雙方簽訂學術合作協議書,有效期間2020年11月18日至2023年6月30日。