1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國立東華大學人社學院師生蒞臨本專題中心參訪

國立東華大學人文社會科學學院中國語文學系張蜀蕙、族群關係與文化學系李招瑩副教授、臺灣文化學系郭俊麟副教授以及東海大學景觀學系原友蘭副教授,帶領研究生一行八人蒞臨本專題中心參訪與交流。

時間:109年11月17日(二) 10:30~13:30
地點:中央研究院人社中心第一會議室