1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「國土空間數據應用發展」專家講座活動

「國土空間數據應用發展」專家講座系列活動:
文史資料的空間資訊建置與應用串連

時間:2020年9月25日(五) 09:30~12:00 (同步線上直播)
地點:內政部中央聯合辦公大樓南棟18樓第6 會議室(臺北市徐州路5 號18樓)

主辦單位:內政部
協辦單位:台灣地理資訊中心

報名網址:https://forms.gle/xLndn1sGCHon5yws7