1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

臺北市衛生局與本專題中心詹大千副研究員合作參與創意提案競賽,榮獲臺北市109年度跨域合作獎

臺北市衛生局與本專題中心詹大千副研究員合作,以「建構疾病監測網 營造無疫臺北城」為主題參與創意提案競賽,獲臺北市政府研考會評選為109年度跨域合作獎的佳作。


獲獎訊息:https://rdec.gov.taipei/News_Content.aspx?n=D0DF8A0755ACA185&sms=7AC6E5DD57875A3F&s=60DC4F0031C0F56A