1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀擔任國立彰化師範大學「藉由GIS再現蘊藏於古文書中的歷史現場」專題演講講座

國立彰化師範大學歷史學研究所執行109年度文化部推動國家文化記憶庫計畫補助計畫,特舉辦四場「藉由GIS再現蘊藏於古文書中的歷史現場」工作坊,由廖泫銘研究副技師擔任中部場工作坊專題演講講座。

講題:活用歷史圖資於城市考現學

時間:2020年9月4日(五) 10:00~12:00
地點:國立彰化師範大學白沙大樓

補助單位:文化部
主辦單位:國立彰化師範大學