1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心郭巧玲助研究員指導學生榮獲科技部108年度「大專學生研究創作獎」

郭巧玲助研究員指導台灣大學地理環境資源學系游博翔同學執行科技部108年度大專學生研究計畫,題目:「自願式地理資訊(Volunteered Geographic Information)與智慧城市治理性之間的張力─以臺灣OpenStreetMap社群為例」,榮獲大專學生研究創作獎。