1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心洪瑩發博士後受邀至民俗田野調查與保存研習活動擔任講座

講者:洪瑩發 博士
題目:從書齋到田野:田野調查的概念與方法

時間:2019年4月14日(二) 15:10~18:00
地點:國立雲林科技大學人文二館DS 203教室

主辦單位:中華民國六房媽會、雲科大文化資產維護系