1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師參加「2019史地學術研討會」

本專題中心廖泫銘研究副技師參加由臺北市立大學歷史與地理學系主辦之「2019年臺北市立大學史地學術暨鄧國雄教授紀念研討會」,會中發表論文並進行交流。

日期:2019年11月15日(五)
地點:臺北市立大學博愛校區公誠樓二樓第二會議廳

發表論文:

1.沈淑敏、王千瑜、廖泫銘,臺灣歷史地圖與航照影像於判釋沙丘型海岸地形特徵之應用與限制
2.高慶珍、廖泫銘,鳥瞰式台灣地圖之繪製技巧探討