1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與林業試驗所簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與行政院農業委員會林業試驗所為為臺灣林業相關歷史圖資之永久保存,以及數位典藏資源交換與合作,雙方簽訂學術合作協議書,有效期間2019年11月4日至2020年3月31日。