1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

慈濟科技大學健康管理學院「跨領域專題研究團隊」蒞臨本專題中心參訪

慈濟科技大學健康管理學院「跨領域專題研究團隊」由指導老師郭德貞、陳翰霖及李怡真三位教師帶領11名學生蒞臨本專題中心參訪與交流。

時間:108年07月10日(三) 10:00~14:00
地點:中央研究院人社中心第一會議室