1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「2019年臺北市立大學史地學術暨鄧國雄教授紀念研討會」徵稿啟事

日期:2019年11月15日(五)
地點:臺北市立大學博愛校區公誠樓二樓第二會議廳

論文摘要截止:2019年7月19日(五)

主辦單位:臺北市立大學歷史與地理學系
協辦單位:臺北市立大學人文藝術學院

詳細訊息:http://social.utaipei.edu.tw/files/15-1055-70632,c5955-1.php