1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「第23屆臺灣地理國際學術研討會」

本專題中心於2019年5月25~26日與國立臺灣師範大學地理學系合辦「第23屆臺灣地理國際學術研討會」,會中發表論文並進行交流。

地點:國立臺灣師範大學國際會議中心
會議網站:http://www1.geo.ntnu.edu.tw/IGCT/

發表論文:
1.賴政宏、郭巧玲,以地理標記照片資訊之同義語彙自動轉換機制探討