1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

日本學者 濱下武志 教授蒞臨本中心拜訪

時間:2009年1月7日
訪談學者:濱下武志(日本東京大學、京都大學退休教授,現任龍谷大學教授)
詳情:合作運用GIS探討中西交流、通商口岸開放以後國內貿易流通區位分佈概況、琉球『歷代寶案』中所反映的東亞海洋貿易情形。