1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀前往北京參加HGIS學術沙龍

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀至北京聯合大學,參加第五屆歷史地理資訊系統(HGIS)學術沙龍,會中發表口報告並進行學術交流活動。

日期:2019年4月19~20日
地點:北京聯合大學應用應用文理學院

發表題目:
廖泫銘(2019) 台灣歷史地理與歷史GIS研究近況