1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀至臺中教育大學區社系區域史研究法課程演講

本專題中心廖泫銘研究副助技師受國立臺中教育大學區域與社會發展學系許世融副教授邀請,於「區域史研究法」課程進行專題演講。

講題:空間人文學視野下的跨領域區域研究方法
地點:國立臺中教育大學求真樓五樓
時間:108年3月28日(四)09:10-12:00