1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

賀!本中心參與並協助「宋人與宋詩地理資訊系統」建立榮獲97資訊月「傑出資訊應用暨產品獎」。

活動網頁:http://cls.hs.yzu.edu.tw/TS_WPDB/news.html

活動內容:元智大學羅鳳珠老師所建立之「腹有詩書氣自華:唐宋詩詞資料庫」榮獲97資訊月「傑出資訊應用暨產品獎」,本中心參與並協助該資料庫子系統-「宋人與宋詩地理資訊系統」建立,欣聞此一消息,感到與有榮焉。